ژ شەش پشكان پێكهاتییە و هەر پشكەك تایبەتە ب جوونەكی سترانانڤە و بابەتێن سەرەكییێن هەر شەش پشكێن كتێبێ ئەڤن:  پیرەپاییزۆك، سترانێن ئەڤینییێ، سترانێن مەشك كیانێ، سترانێن نێچیرێ و نێچیرڤانان، پێگۆتنێن مرییان.

Kurdish - Sorani

Visitors

  • Total Visitors: 262708
  • Unique Visitors: 7037